Carfy

Care and relax for youAlgemene voorwaarden


* Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op. 

* Carfy biedt geen sensuele/erotische massages! Iedere suggestie in die richting leidt tot het acuut stoppen van de behandeling. Klant dient te allen tijde ondergoed aan te houden. En het word niet gewaardeerd als er toch naar gevraagd word.

* Carfy behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren. 

* Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten. vlak voor aanvang van de massage. 

* Carfy is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant. 

* Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt. 

* De klant dient in gezonde gesteldheid op de afspraak te verschijnen. Inzake pandemieën zoals COVID-19 dient de klant vrij te zijn van: - Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn - Hoesten - Benauwdheid - Verhoging of koorts - Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

* Annulering van een afgesproken behandeling dient schriftelijk ingediend te worden. Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van behandeling is het kosteloos. Bij annulering tussen 24-48uur zal 25%van de behandel kosten in rekening worden gebracht, tussen 12-24uur zal 50% van de behandel kosten in rekening worden gebracht en tussen 0-12uur 100%. M.u.v. COVID-19 gerelateerde klachten met aantoonbaar bewijs van test afspraak. Bent u onverhoopt verhinderd of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar uw massageafspraak te laten gaan. 

* De door Carfy verstrekte stempelkaarten en cadeaubonnen kennen een beperkte geldigheidsduur, die wordt vermeld op desbetreffende kaart/bon. Behandelingen na deze geldigheidsduur komen te vervallen.

*Stempelkaarten zijn persoonsgebonden en niet inwisselbaar i.c.m. andere acties of kortingen.

* Stempelkaarten en cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 12 maanden na afgiftedatum.

* Stempelkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten en uitsluitend inwisselbaar bij Carfy.

* De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Carfy ten allen tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.


KVK nummer 84243090